Vakblad Bouwkroniek: ‘Sweco lanceert app voor vlotter beheer publieke ruimte’

Een toenemend aantal gemeenten en organisaties in België kiest ervoor om het beheer van de publieke ruimte in te richten met een beheerpakket. Obsurv, het beheerprogramma van Sweco, is daarbij een veel gekozen oplossing. En dat blijft niet onopgemerkt. Vakblad Bouwkroniek schreef er kortgeleden zelfs een artikel over. In het artikel leest u ook meer over de ‘werkorder-app’ die onlangs bij Gent in gebruik werd genomen.

Beheren met Obsurv

Obsurv is het beheerpakket waarmee organisaties de openbare ruimte makkelijker en beter kunnen beheren. Het pakket kent verschillende modules voor het beheer van groen, wegen, kunstwerken en ondergrondse infrastructuur. Obsurv helpt gemeenten en organisaties een meer integrale werkwijze te realiseren en helpt hen grip te krijgen op belangrijke beheervragen, zoals:

  • Wat hebben wij precies in beheer?
  • Wat is de kwaliteit hiervan?
  • Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om dit te onderhouden?

Bouwkroniek

Bouwkroniek is het bekende vakblad voor de bouwsector in ons land. In de november-editie van vorig jaar besteedde het blad uitgebreid aandacht aan Obsurv en hoe gemeenten als Gent, Kortrijk, Poperinge en Sint-Niklaas, maar ook bedrijven zoals containerterminal DP World gebruikmaken van de voordelen van Obsurv.

Meer informatie?

Het artikel in Bouwkroniek, geschreven door journalist Matthias Vanheerentals, kunt u als als pdf bij ons nalezen.

Voor vragen over Obsurv, of een gratis demolicentie, kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact met Peter van der Burg (mail: [email protected], GSM: 0473 888205).