Wat kun je met Obsurv?

Het is een uitdaging om onze leef – en werkomgeving te beheren. Als beheerder wil je weten: welke assets heb ik? Wat is de kwaliteit? Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om deze te onderhouden? Obsurv geeft antwoord op deze vragen en ondersteunt de werkprocessen die hierbij horen.

Inventariseren en inspecteren

Obsurv heeft diverse (online) tekenfuncties die de medewerker buiten in het veld ondersteunen bij het invoeren van nieuwe of gewijzigde objecten. Deze tekenfuncties zijn beperkt tot wat daadwerkelijk nodig is, niets meer en niets minder. Zonder complexe import- en exporthandelingen.

Slim plannen en begroten

Je wilt niet alleen weten wat waar ligt, je wilt ook berekenen waar er meer of minder kan worden uitgegeven. Daarbij wil je de kwaliteit altijd op een acceptabel niveau houden. Obsurv biedt je de mogelijkheid om verschillende kwaliteitsniveaus vast te leggen.

Met Obsurv kun je op tactisch en strategisch niveau het beheer plannen en begroten. Het is eenvoudig om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het is echt een integraal beheersysteem: plannen en begroten in één proces.

Afhandelen dagelijks onderhoud

Met Obsurv kun je het proces voor het afhandelen van het dagelijks onderhoud vastleggen. Dit proces bestaat uit het vastleggen, goedkeuren, uitvoeren en afmelden van meldingen. Doordat dit allemaal online gebeurt, heeft iedereen altijd toegang tot de juiste, actuele informatie.

Obsurv maakt beheren makkelijker

Strategisch:
 • Keuzes op basis van ambitieniveau en beeldkwaliteit
 • Integraal overzicht van assets en onderhoudsplannen
 • Snel inzicht via dashboards
Tactisch:
 • Opstellen meerjaren onderhoudsplannen
 • Doorrekenen onderhoudsscenario’s
Operationeel:
 • Dagelijks onderhoud
 • Inspecties
 • Gegevensbeheer

Modules

De modules en functionele kenmerken van Obsurv, zijn gebaseerd op landelijk vastgestelde en veel gebruikte standaarden, normen en systematieken. (meer…)

Altijd & overal aan de slag

Obsurv is altijd en overal beschikbaar op PC, laptop, tablet en smartphone. 24 uur per dag. Inventariseren, inspecteren en het afhandelen van het dagelijks onderhoud: het gebeurt allemaal online en zonder complexe import- en exporthandelingen. Doordat Obsurv een webapplicatie is, sluit het goed aan op de principes van ‘Het Nieuwe Werken’.

(meer…)

Obsurv = open ICT-standaarden

De software van Obsurv kan eenvoudig worden geïntegreerd in iedere ICT-infrastructuur. Data kan worden ontsloten in GIS- en CAD-systemen, viewers en in eigen rapportagetools zoals Crystal reports en Cognos.

De software van Obsurv:
 • Is webbased
 • Voldoet aan de modernste ICT-standaarden
 • Maakt gebruik van webservices
 • Ondersteunt alle relevante open standaarden zoals GML, Open GIS, WMS en WFS

(meer…)