Obsurv: powered by Sweco & klanten

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau in Europa, met een omzet van circa 1,7 miljard euro (pro forma 2015) en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Informatietechnologie

Experts van Sweco ontwikkelen ook software waarmee overheden en bedrijven altijd beschikken over juiste, actuele informatie over onze omgeving. Informatie over de indeling van ons land en om onze openbare ruimte te beheren. En informatie om maatschappelijke vraagstukken op te lossen of bijvoorbeeld bouwprojecten efficiënter aan te pakken. Onze omgeving leef- en werkbaar houden, dat is waar wij onze klanten bij helpen.

Wensen van eindgebruikers staan centraal

Samenwerking en innovatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Daarom investeren wij in relaties, maar ook in het verbeteren van onze dienstverlening en software, omdat het altijd beter kan. Obsurv is ontwikkeld door de afdeling GIS & ICT. Meer dan 600 organisaties gebruiken onze software. Onze klanten (gebruikersgroep) zijn ontzettend belangrijk voor ons, ze worden betrokken bij innovaties. Verbeterpunten en wensen worden continu verwerkt. Ook via onze Obsurv-klankbordgroep, helpdesk, Linkedin-group en Twitter-account bieden wij een luisterend oor voor nieuwe wensen en gaan we de dialoog aan.

Kennis delen en elkaar ontmoeten

Eén keer per jaar organiseren wij een Obsurv-gebruikersdag. Vorig jaar ontmoetten 200 mensen elkaar in het Beatrixgebouw in Utrecht. Naast nieuwe ontwikkelingen, staat het delen van ervaringen en waardevolle informatie op deze dag centraal. Dit doen wij ook via onze maandelijkse Obsurv-nieuwsbrief, met informatie over nieuwe productontwikkelingen ervaringen van klanten en ander interessant nieuws.

Kortom: wij doen er alles aan om de praktische toepasbaarheid van onze software en dienstverlening continu te toetsen en te verbeteren. Zodat dit naadloos aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden en praktijk van onze klanten, nu en in de toekomst.

Ervaren beheer- en ICT-professionals onder één dak

Al 25 jaar adviseren wij organisaties bij het optimaliseren van het beheer. Wij hebben professionals in huis met de volgende expertises:

 • Softwareontwikkelaars
 • Databeheer
 • Support engineer
 • Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
 • Nota van Kapitaalgoederen
 • Beleids- en beheerplannen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Beheerbestek
 • Kwaliteitgestuurd beheer en schouw
 • Kwaliteitschouw
 • Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR/HIOR)
 • Inhoudelijk specialisten voor o.a.: Groen, Bomen, Wegen, Riolering, Kunstwerken, Openbare verlichting, Verkeersborden en Spelen.