Stad Gent: implementatie van Obsurv in volle gang

Begin januari 2017 heeft de stad Gent gekozen voor Obsurv als tool voor het beheer van de publieke ruimte. Nog dezelfde maand is de implementatie gestart. De stad werkt nauw samen met Sweco Belgium om de aanwezige data over te brengen naar het nieuwe systeem en gereed te maken voor toepassing vanuit een eerste testomgeving. Belangrijk aandachtspunt is dat gebruik wordt gemaakt van het datamodel GGINO, dat wordt gezien als de toekomstige standaard in Vlaanderen.

Data omzetten met FME
“Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang”, bevestigt Peter van der Burg, projectleider vanuit Sweco Belgium. “Het plan van aanpak is definitief gemaakt en op basis daarvan zijn we bezig met een proof of concept waarbij alle beheertypen die in Gent voorkomen aanwezig zijn. Data wordt overgemaakt en door ons in de testomgeving gestoken. Bij het importeren en omzetten van de data maken we volop gebruik van FME. Tevens zijn we bezig met maatwerkontwikkeling rond werkorders voor de onderhoudsploegen van de Groendienst.”

Datamodel GGINO
“Bij de implementatie van Obsurv kijkt de stad Gent nadrukkelijk ook naar de verdere toekomst”, voegt Peter van der Burg eraan toe. “Het is om die reden dat gekozen is het datamodel GGINO te gaan gebruiken”. GGINO staat voor ‘Gegevensmodel voor Gemeentelijke INventarisaties in het Openbaar domein’ en wordt beschouwd als het toekomstige standaard datamodel voor Vlaanderen voor de inventarisering van alle objecten in het openbaar domein waar een lokale overheid in haar normale werking mee te maken heeft.

Raamovereenkomst
De implementatie van Obsurv in Gent en de voorbereiding voor een eerste ingebruikname door de Groendienst van Gent zijn de eerste stappen in de uitvoering van de bredere raamovereenkomst voor een ‘Beheertool Publieke Ruimtes’ die werd afgesloten met Digipolis. Digipolis is de telematica-leverancier voor de lokale overheden van Antwerpen en Gent en heeft uit 4 inschrijvingen voor een beheersysteem openbare ruimte gekozen voor Obsurv.

Assetmanagement
De integrale beheerwijze past goed bij de door Gent gekozen ambitie om haar openbare ruimte nog beter te willen beheren door middel van assetmanagement. Bij assetmanagement is het essentieel om grip te krijgen op cruciale beheervragen, zoals:

  • Wat hebben wij precies in beheer?
  • Wat is de kwaliteit hiervan?
  • Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om dit te onderhouden?

Een beheersysteem als Obsurv brengt bovenstaande vragen in kaart en helpt daarmee vorm te geven aan integraal assetmanagement. Obsurv kent naast de module voor groenbeheer ook modules voor het beheer van bovengrondse infrastructuur, ondergrondse infrastructuur en voor kunstwerken. Kortom: het volledige openbaar domein.

Demonstratie-omgeving
Onderdeel van de gunning was een demonstratieronde, waarbij reële data van de Groendienst in een testomgeving werd ingebracht. Het ging hierbij om groen langs de Ferdinand Lousbergskaai en het naderhand inbrengen van groenelementen van het Domein Vyncke Bovyn. Digipolis omschrijft dit als volgt: “Obsurv is een zeer intuïtieve omgeving waar je voor de meeste zaken zonder opleiding aan de slag kan (ook niet-frequente gebruikers). Dit is een webtoepassing die voor ‘any device’ toegankelijk is.”

Meer weten?
Wilt u ook meer weten over Obsurv? Of wilt u het eens zelf uitproberen? Dat kan met een gratis, tijdelijke licentie. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.