Gemeente Cranendonck

“Integraal beheer. Dat is de ambitie van de gemeente Cranendonck waar het gaat om de leef- en werkomgeving. En dankzij Obsurv wordt dat ook mogelijk.”

Guus Zabel, medewerker Beheer Gemeente Cranendonck.

“Voor de gemeente Cranendonck waren er meerdere afwegingen om te kiezen voor Obsurv. Maar de belangrijkste was toch wel dat Obsurv het mogelijk maakt om te groeien naar integraal beheer. Zodra we op basis van ambitieniveaus en beheerkosten varianten kunnen berekenen voor ál onze beheertaken, kan de gemeente op beleidsniveau afwegingen maken en veel bewuster sturen.”

Voor ons wegbeheer hebben we alle gegevens al volledig ingevoerd in Obsurv. Daardoor weten we al wat de mogelijkheden zijn om verschillende beheervarianten te kunnen berekenen. Maar als we naast het wegbeheer ook andere beheerterreinen hebben ingevoerd, zoals riolering en groen, dan wordt het echt interessant. Dan kunnen we de meerjarenplanningen voor de verschillende beheergebieden ook optimaal op elkaar afstemmen.

Dat biedt veel voordelen. Een voorbeeld: als er rioolwerkzaamheden gepland staan en een toegangsweg toch al wordt afgesloten, dan kan het een ideaal moment zijn om op hetzelfde moment de bomen te gaan snoeien, zodat die weg maar één keer hoeft te worden afgesloten.

Voor sommigen van ons was het werken met Obsurv best even wennen. De kennis waar medewerkers vaak individueel over beschikten, die moest in Obsurv worden opgenomen. En dat was een proces van kennis bezitten naar kennis delen. Maar intussen is het iedereen wel duidelijk geworden welke voordelen Obsurv biedt.

Voor beheerders is het veel makkelijker geworden om de stand van zaken te visualiseren. En voor de gemeente als organisatie is het natuurlijk een geruststelling te weten dat onze beheerkennis nu niet alleen in de hoofden van mensen is opgeslagen, maar ook in een beheersysteem dat de continuïteit van ons beheer van de openbare ruimte bewaakt.”

licentie