Overstromingen maken zichtbaar wat de openbare ruimte nodig heeft

De afgelopen weken is er veel regen gevallen in ons land. Extreem veel zelfs. Het KMI spreekt van een uitzonderlijke hoeveelheid water. Op sommige plaatsen werd op 12 uur tijd 85 liter neerslag per vierkante meter gemeten. Een situatie die gemiddeld één keer in de 150 jaar voorkomt. Maar uitzondering of niet, door dit soort overstromingen dringt steeds meer het besef door dat in de openbare ruimte maatregelen moeten worden genomen om dit soort pieken op te vangen en te beheersen. Meer groen bijvoorbeeld. En minder bestrating en beton.

Gebetonneerd
Dat het klimaat verandert, daarover is men het wel eens. Toch wilde weerman Frank Deboosere na de eerste overstromingen de voornaamste oorzaak niet in die klimaatverandering zelf zoeken. In een Facebook-post, die in de media veelvuldig wordt aangehaald, legt hij het probleem van de overstromingen voor een groot deel terug bij het beleid van de afgelopen decennia. “De voorbije decennia hebben we grondig ingegrepen in de natuur. We zijn massaal gaan wonen in gebieden die toebehoren aan de winterbedding van een rivier. We hebben waterlopen rechtgetrokken en beken dichtgegooid. We hebben ons land in snel tempo gebetonneerd en ondoordringbaar gemaakt voor water. (…). Daarvoor betalen we nu een prijs.”

Meer waterdoorlating
“In feite weten we al heel lang dat we de natuur niet te veel mogen uitdagen”, vervolgt de weerman. “Regenwater kan je nu eenmaal niet tegenhouden. In eerste instantie moet je het zoveel mogelijk laten insijpelen in de bodem. Waterdoorlatende verhardingen zijn dus dringend nodig, zeker in steden.”

Klimaatverandering voelbaar in steden
Door de hoge mate van betonnering zijn steden inderdaad kwetsbaar voor overstromingen. Maar bij hoge temperaturen in de zomer, zorgt diezelfde verharding ervoor dat de hitte niet wordt afgevoerd en dat bewoners te maken krijgen met soms ondraaglijke temperaturen.

Overstroming_3

Tegels
Wat zeker niet helpt bij dit probleem is de wijd verbreide gewoonte onder stadsbewoners om hun tuinen vol te leggen met tegels. Dit soort verhardingen leidt ertoe dat het regenwater niet in de grond wordt opgenomen, maar grotendeels wordt afgevoerd naar het riool dat al steeds vaker overbelast is.

In de zomer dragen betegelde oppervlakken bij tot een veel hogere temperatuur in de stedelijke omgeving. Steen neemt hitte op en door de bebouwing eromheen is het moeilijk de opgebouwde warmte kwijt te raken. Groen daarentegen zorgt voor een lagere temperatuur in de stad. Oppervlakken met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast.

De roep om meer groen in de stad
Wat geldt voor particuliere grond, geldt ook voor de openbare ruimte. Natuurlijk is een betegeld plein makkelijker te onderhouden dan een park met beplanting. En natuurlijker is asfalt tussen de tramrails overzichtelijker dan gras. Maar denkt uw stadsbestuur daar nog steeds zo over als datzelfde plein steeds vaker onder water staat? Of als de tramlijnen steeds vaker gekoeld moeten worden vanwege stijgende temperaturen in de stad?

De roep om groene maatregelen neemt toe. Te denken valt aan het vervangen van betegelde oppervlakken door groen, het planten van struiken en bomen, het aanbrengen van gras tussen de tramrails, of eventueel het vervangen van bestaande tegels door waterdoorlatende met in het midden een cirkelvormig gat waarin gras kan groeien.

Een beheersysteem helpt de juiste maatregelen te nemen
Welke maatregelen uw gemeente ook kiest, het zal altijd helpen als zij een eenduidig antwoord kan geven op de vraag hoeveel vierkante meters pleinen, bestrating en groen zij beheert. Een beheersysteem kan helpen deze informatie inzichtelijk te maken. Obsurv is zo’n beheersysteem. Niet alleen worden de vierkante meters van de groenvlakken, de kwaliteit en ligging bijgehouden, het systeem helpt gemeenten ook met hun planning en begroting. Zo wordt het mogelijk op basis van actuele data en verschillende kostenscenario’s de juiste (duurzame) keuzes maken.

Meer weten?
Bent u betrokken bij het beheer van de openbare ruimte in uw gemeente en zou u meer willen weten over onze ideeën en oplossingen? Onze adviseurs denken graag mee met het zoeken naar klimaatbestendige oplossingen voor uw gemeente. Daarnaast bieden wij u graag advies over de mogelijkheden die ons beheersysteem hierbij kan bieden. Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

demolicentie aanvragen