Onderhoud aan Vlaamse snelwegen leidt tot merkbaar beter wegdek

Het was goed nieuws in maart 2016. Het onderhoud aan de Vlaamse snelwegen werpt vruchten af. Uit een bevraging door de automobielclub VAB onder 1000 Vlaamse en 1000 Waalse bestuurders werd duidelijk dat het wegdek van de Vlaamse snelwegen aanzienlijk is verbeterd. De staat waarin de Waalse snelwegen verkeren werd daarentegen slechter beoordeeld. Ook aan de secundaire wegen is nog het nodige te verbeteren. Hoe maak je de juiste keuzes in het wegbeheer?

De scores
Van de bevraagde Vlaamse automobilisten beoordeelt 65 procent de Vlaamse autosnelwegen als goed tot zeer goed op vlak van rijcomfort. In 2013 was dat slechts 54 procent. De inhaalbeweging op het vlak van onderhoud van autosnelwegen die onder de vorige Vlaamse regering werd opgestart en nu wordt voortgezet, lijkt dus tot resultaat te leiden.

Ruimte voor verbetering
Toch is er nog meer dan genoeg ruimte voor verbetering. In Wallonië is namelijk minder dan de helft van de respondenten van mening dat hun autosnelwegen in goede staat verkeren. En ook op de secundaire wegen in Vlaanderen is er qua onderhoud een grote achterstand opgelopen.

Beter zicht creëren
Ook een belangrijk aandachtspunt is het zicht op de snelwegen bij regenweer en ’s nachts. Dit wordt als zeer matig beoordeeld door de respondenten. Zeker omdat er sinds juli 2011 in Vlaanderen minder verlichting op de snelwegen is, vraagt de VAB dat de wegmarkeringen op een hoger niveau gebracht worden (hogere reflectiewaarde), zodat ze ’s avonds en ’s nachts beter zichtbaar zouden zijn.

Inzicht in kosten en planning
In een situatie waar verschillende maatregelen dringend gewenst zijn, maar niet allemaal tegelijk kunnen worden uitgevoerd, is het belangrijk om zicht te hebben op het bestaande wegenareaal, de kwaliteit waarin die wegen verkeren, en de kosten die de verschillende maatregelen met zich meebrengen. Alleen dan kan op een verantwoorde manier een afweging worden gemaakt over de prioriteit van maatregelen en de volgorde waarin deze moeten worden uitgevoerd.

Meer grip op uw onderhoud dankzij beheerprogramma
Op verschillende manieren en op verschillende plaatsen in Vlaanderen is Grontmij betrokken bij het onderhoud van het Vlaamse wegennet. Zo ook bijvoorbeeld in Tongeren. Voor het doorrekenen van de meetgegevens en het presenteren van een onderhoudsplan maakt Grontmij gebruik van Obsurv. Dit is het door Grontmij ontwikkelde beheerprogramma voor de openbare ruimte. In Nederland wordt dit programma op grote schaal toegepast door gemeenten.

Obsurv is een kaartgeoriënteerd programma dat wegbeheerders goed zicht geeft op alle objecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en wat de staat is waarin deze objecten zich bevinden. Hierdoor houden wegbeheerders voortdurend zicht op welke werkzaamheden en kosten er voor de komende jaren te verwachten zijn.

Meer informatie
Bent u ook betrokken bij het beheer van wegen in uw gemeente of regio? En wilt u weten of Obsurv ook in uw situatie kan helpen om meer grip te krijgen op de onderhoudsplanning? Neem dan vrijblijvend contact met ons. Of vraag een proeflicentie aan, zodat u met eigen ogen kunt zien wat de mogelijkheden zijn.

 

licentie aanvragen