Is uw gemeente al in kaart gebracht?

Wellicht hebt u ze al in uw omgeving zien rondrijden. De futuristische wagens van Image-V. Image-V brengt het volledige wegennet van Vlaanderen in kaart in de vorm van 360°-beelden. De verzamelde data bieden een schat aan informatie die gemeenten en andere instanties kunnen gebruiken om het beheer van de openbare ruimte te professionaliseren. Weet u bijvoorbeeld al hoeveel kilometer weg u beheert? En wat dat precies kost?

360°-beelden maken, dat doet Google toch al?
Ja en nee. Wat Google doet voor de algemene consument met Street View, dat doet Image-V voor Vlaamse gemeenten en (overeids)organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het Vlaamse wegennet. Het verschil is de nauwkeurigheid van de beelden en de geo-informatie die aan de beelden is gekoppeld. De databank die wordt opgebouwd, is daarmee geschikt voor professionele doeleinden.

Image-V-auto_klein

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van deze gegevens?
Image-V is een tijdelijke handelsvereniging van Teccon en Grontmij, die in opdracht van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) een gebiedsdekkende databank opbouwt van panoramische beelden van alle Vlaamse wegen. Deze opdracht heeft een initiële looptijd van 4 jaar. In de toekomst is het de bedoeling de databank tweejaarlijks te actualiseren.

Maar wat moeten wij als gemeente dan met dat soort data?
De data die Image-V verzamelt, zijn zo nauwkeurig dat ze gebruikt kunnen worden om uw weggennet op te meten. Met andere woorden, u weet precies hoeveel kilometers aan wegen onder uw beheerverantwoordelijkheid vallen. Daarnaast kunt u natuurlijk de beelden gebruiken om te bekijken hoe de situatie ter plekke is, zonder dat u er elke keer zelf heen hoeft te gaan.

Kan ik er nog meer mee?
Ja. Als u bijvoorbeeld ook nog gebruikmaakt van een beheersysteem voor de openbare ruimte, dan kunt u de meetgegevens daarin opnemen. Zo bouwt u een systeem op waarin u niet alleen overzicht heeft van uw volledige wegenareaal, maar waarin u en uw medewerkers vervolgens nauwkeurig kunnen bijhouden wat de kwaliteit is van bepaalde wegtrajecten. Daardoor kunt u ook bepalen wat het vereiste onderhoud is voor de komende jaren. Door in het beheersysteem te variëren met verschillende niveaus van onderhoud, kunt u makkelijker uitleggen en berekenen wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes die gemaakt moeten worden als het gaat om het onderhoud van uw weggennet.

Dat klinkt goed, maar hoe pak ik zoiets aan?
Image-V wordt gevormd door de partners Teccon en Grontmij, twee bedrijven met een hoogwaardige specialisatie op het gebied van nauwkeurige mobiele data-acquisitie. Grontmij is daarnaast ook gespecialiseerd in de ontwikkeling van oplossingen voor het beheer van de openbare ruimte. Obsurv is het beheersysteem dat Grontmij zelf heeft ontwikkeld en dat momenteel door verschillende Vlaamse gemeenten in gebruik wordt genomen.

Waar vind ik meer informatie?
Voor meer informatie over de beheeroplossingen van Grontmij kunt u terecht op deze website van Obsurv. U kunt geheel vrijblijvend een demolicentie aanvragen. Maar aarzelt u ook niet om gewoon rechtstreeks contact op te nemen met een van onze adviseurs. Zij denken graag met u mee en kunnen samen met u nauwkeurig bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie over de werkzaamheden van Image-V vindt u op de websites van het AGIV en Image-V zelf.

 

contact