Integraal beheren van de openbare ruimte. Hoe doe je dat?

Groencontact is het blad van de Vlaamse vereniging voor Openbaar Groen. In de laatste editie van dit vakblad is een uitgebreid artikel verschenen over de wijze waarop stad Sint-Niklaas invulling geeft aan een meer professionele en integrale aanpak van de planning, aansturing en uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. Het artikel beschrijft ook de rol van Obsurv, het webbased beheerssysteem voor de publieke ruimte.

Taakoverschrijdende aanpak

De aanleiding om meer integraal te werken ontstond vanuit het besef dat ‘hokjesdenken’ en een gefragmenteerde aanpak door de verschillende beheerdiensten een efficiënt beheer in de weg stonden. Met het oog op taakoverschrijdend beheer van de publieke ruimte is het stadsbestuur van Sint-Niklaas op zoek gegaan naar een optimale werkmethode. Hierbij waren vooral toegankelijkheid en werkbaarheid belangrijke elementen.

Technologie en werkplanning

Mede met behulp van Obsurv is er nu een meer integrale benadering van het beheer van het openbaar domein. De ontwikkelde werkwijze laat toe om de beschikbare technologie en mogelijkheden tot digitalisering optimaal te combineren met management en werkplanning op het terrein. Op die manier krijgen beleidsmakers, planners en uitvoerders een instrument om hun werk op een meer professionele wijze uit te voeren.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de aanpak in Sint-Niklaas, lees dan het volledige artikel in Groencontact. Wilt u meer weten over Obsurv, en wat de mogelijkheden kunnen zijn voor uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij geven u ook graag meer uitleg bij onze gratis demoversie.

demolicentie aanvragen