Hoe zorgt Tongeren ervoor dat miljoenen in wegbeheer goed terechtkomen?

Tongeren prijst zichzelf graag aan als de oudste stad van België. Maar als het aankomt op weginfrastructuur, dan loopt de stad voorop. De komende jaren trekt de stad miljoenen uit voor aanleg en onderhoud. En dankzij een grondige weginspectie vooraf weet de stad precies waaraan de euro’s moeten worden besteed.

Een bewuste keuze om te investeren
An Christiaens is schepen van Openbare Werken in Tongeren en is duidelijk over haar ambities: “Het is een bewuste keuze om te blijven investeren in openbare werken.” Op haar blog kondigt zij aan dat Tongeren de komende 4 jaar meer dan 4 miljoen euro zal besteden aan de aanleg, het onderhoud en het vernieuwen van stoepen, asfalt- en betonwegen. Om deze investeringen zo goed mogelijk in te zetten, wil de stad een duidelijk beeld hebben van de omvang en kwaliteit van haar eigen wegennetwerk.

Een aanpak die uniek is in Vlaanderen
In april kreeg ingenieursbureau Grontmij daarom de opdracht een conditiemeting uit te voeren van alle gemeentewegen in Tongeren. Een aanpak die volgens Christiaens uniek is in Vlaanderen. “Via een visuele inspectie van de wegen wordt er een totaaloverzicht gemaakt van alle resultaten van de weginspectie – met inbegrip een overzicht van het onderhoud en vermelding van de omvang van de schade. We beschikken dan over een waardevol document en kunnen het beheer van onze infrastructuur doelmatig uitvoeren”, aldus Christiaens.

Gebruik van 360°-beelden
Bij de conditiemeting maakt Grontmij gebruik van de 360°-beelden die het bureau reeds heeft gerealiseerd in opdracht van het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV). Bij deze opdracht worden alle wegen in Vlaanderen in kaart gebracht. Vlaamse gemeenten kunnen gebruik maken van deze gegevens.

Beheerprogramma biedt inzicht in kosten en planning
Voor het doorrekenen van de meetgegevens en het presenteren van een onderhoudsplan maakt Grontmij gebruik van Obsurv. Dit is het door Grontmij ontwikkelde beheerprogramma voor de openbare ruimte. In Nederland wordt dit programma op grote schaal toegepast door gemeenten. Obsurv is een kaartgeoriënteerd programma dat wegbeheerders goed zicht geeft op alle objecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en wat de staat is waarin deze objecten zich bevinden. Hierdoor houden wegbeheerders voortdurend zicht op welke werkzaamheden en kosten er voor de komende jaren te verwachten zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen over de visuele weginspectie in Tongeren? Of wilt u meer weten over Obsurv, het beheerprogramma voor de openbare ruimte? Neem vrijblijvend contact met ons. Of vraag een proeflicentie aan, zodat u met eigen ogen kunt zien wat de mogelijkheden zijn.

 

licentie aanvragen