Heeft u al optimaal grip op uw boominspecties?

Bomen zijn zeer belangrijk voor onze leefomgeving. Maar ze kunnen ook een risico vormen voor mensen en gebouwen. Juist daarom is het zo belangrijk dat bomen regelmatig worden geïnspecteerd. Vaak is dit de taak van openbare besturen, gemeenten, steden, of het agentschap voor wegen en verkeer. Een beheersysteem kan helpen optimaal grip te krijgen op alle stappen in het boombeheerproces. Oók als bepaalde werkzaamheden worden uitbesteed aan externe aannemers of boombedrijven.

Bomen zijn geld waard
Over het belang van bomen in onze leefomgeving is weinig discussie. Ze dragen bij aan de verwijdering van fijnstof uit de lucht, zorgen voor een verbeterd klimaat met minder temperatuurschommelingen en ze hebben een zeer grote invloed op de opname en afvoer van overtollig water. Daarnaast hebben ze een positieve invloed op de woonomgeving, het woongenot en de waarde van huizen. Bomen zijn veel geld waard, zowel in een stedelijke als in een landelijke omgeving.

Boominspecties: een grote verantwoordelijkheid
Toch weet iedereen ook wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn van slecht onderhouden bomen. Afbrekende takken of omvallende boomstammen, niemand wil dit zien gebeuren. Op gemeenten en andere beheerders van de openbare ruimte rust daarom de grote verantwoordelijkheid om het bomenareaal te onderhouden en risico’s te voorkomen.

De VTA (Visual Tree Assessment)
Om de conditie en gezondheid van bomen te bewaken moeten de bomen periodiek gecontroleerd worden. Overheden doen dit vaak aan de hand van een VTA. Dit is een visuele beoordelingsmethode die snel en zonder gespecialiseerde apparatuur kan worden uitgevoerd. Omdat de methode snel en relatief goedkoop is uit te voeren, wordt de VTA door steeds meer beheerders gekozen als de standaard voor kwaliteitsbewaking van bomen. De VTA kan door eigen medewerkers of door externe aannemers worden uitgevoerd.

Grip op het volledige beheerproces
Om de boominspecties efficiënt en goed uit te voeren kan een beheersysteem van grote waarde zijn. Obsurv is een beheersysteem dat het proces van boominspecties en de VTA op eenvoudige wijze ondersteunt en integreert in het volledige boombeheerproces. Het systeem helpt beheerders hun bomenareaal in kaart te brengen, de kwaliteit ervan te bepalen, en de kosten voor onderhoud te berekenen. Doordat Obsurv webbased is, kan het zowel op kantoor als in het veld gebruikt worden en zullen ingevoerde gegevens direct verwerkt worden.

VTA in Obsurv
In Obsurv is de VTA-inspectie gemakkelijk te vinden, onder de module Groen. Dit zijn de stappen die bij een VTA-boominspectie met Obsurv doorlopen worden:

  1. De werkvoorbereider zet de boominspectie klaar.
  2. De inspecteur gaat het veld in met een mobiel of tablet, om de inspectie uit te voeren en de gegevens direct te verwerken.
  3. De laatste stap bestaat uit het goedkeuren van de inspectie door de werkvoorbereider.

Altijd controle op uitgevoerde inspecties, ook bij uitbesteding
Met Obsurv is het mogelijk om na de inspectie bijvoorbeeld alle bomen met een goedgekeurde inspectie op te roepen en de waarden te bekijken. Ook kan de positie van de geïnspecteerde boom op een kaart bekeken worden. Hierdoor heeft u als gemeente altijd controle op het uitgevoerde werk, ook als dit werk bijvoorbeeld is uitbesteed aan een aannemer.

Een andere inspectiemethode? Ook geen probleem
Wanneer de VTA-inspectie niet wordt uitgevoerd met Obsurv, maar met een andere toepassing, dan kunt u toch Obsurv gebruiken. Dankzij de importfunctionaliteit kunt u eenvoudig andere inspectiebestanden importeren in Obsurv en direct gebruik maken van alle andere voordelen en functies van Obsurv.

Obsurv, ook voor uw andere beheertaken in de openbare ruimte
Het bovenstaande artikel laat zien hoe Obsurv kan worden ingezet bij het beheer van uw bomen. Maar Obsurv kan meer! Het is een integraal beheersysteem waarmee u álle beheertaken voor de openbare ruimte inzichtelijk kunt maken en kunt organiseren. Het is het eerste, echte integrale beheersysteem: plannen en begroten in één proces.

Nieuwsgierig naar Obsurv?
Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer over alle modules in Obsurv of wij komen langs voor een demonstratie. U kunt ook eenvoudig een tijdelijke licentie aanvragen en Obsurv met eigen ogen bekijken.

 

licentie aanvragen