En hoe tevreden zijn uw inwoners over hun eigen buurt?

‘Vlaanderen loopt storm voor het Groot Buurtenonderzoek.’ Zo was deze week te lezen op de website van Infopunt Publieke Ruimte. Ruim 2000 mensen en buurtverenigingen namen al deel aan een grootscheeps online onderzoek dat in kaart brengt hoe mensen denken over de publieke ruimte om hen heen. Gemeentebesturen kijken vol verwachting uit naar de resultaten. En dat is volkomen terecht. Want weinig dingen zijn zo bepalend voor onze leefkwaliteit als de publieke ruimte om ons heen. Reden te meer om ook eens met extra aandacht te kijken naar het beheer van die publieke ruimte.

Het belang van onze leefomgeving nader onderzocht
De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt. Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Het onderzoek loopt van 1 september tot 15 oktober 2016. Deelnemen kan via www.buurtenonderzoek.be

Een barometer voor uw beleid…
Elk gemeentebestuur wil graag weten wat er leeft op buurtniveau. Wat zijn de kansen, behoeften en noden op wijk- en straatniveau? Voor veel gemeenten zal dit soort de informatie een barometer zijn voor het gevoerde beleid. Maar het zal ook input zijn voor het toekomstige beleid. Want wat gaat er goed in onze wijken? Wat moet beter? Waar is behoefte aan? En – ook niet onbelangrijk – hoe is het gesteld met het beheer van de publieke ruimte?

© Ingenieursbureau France
© Ingenieursbureau France

Het beheer van uw publieke ruimte is bepalend
Als makers van Obsurv, het eerste integrale beheersysteem voor de publieke ruimte, weten wij hoe bepalend beheer en onderhoud zijn voor de beleving van de publieke ruimte. Niemand wil in een verwaarloosde straat wonen, waar straatvuil rondslingert, en het wegdek in slechte staat verkeert. En niemand wil uitkijken op een slecht onderhouden plantsoen of plein, waar het onkruid welig tiert en illegale graffiti het straatbeeld domineert.

De juiste keuzes maken met het juiste systeem
Om dit soort situaties te voorkomen moet iedere beheerder weten: Welke assets heb ik? Wat is de kwaliteit? Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om deze te onderhouden? Obsurv geeft antwoord op deze vragen en ondersteunt de werkprocessen die hierbij horen. Het stelt u in staat de juiste keuzes te maken. Ook als de middelen beperkt zijn.

De publieke ruimte verdient goed onderhoud
Het beheren van onze publieke ruimte is een uitdaging. Maar het is wel een prachtige en een dankbare uitdaging. Want de publieke ruimte raakt ons allemaal. Dat zal zeker blijken uit de resultaten van het Groot Buurtenonderzoek. En wat ons betreft zou dat ook moeten blijken uit uw aanpak voor het beheer van die publieke ruimte.

Wilt u meer weten?
Bent u benieuwd naar nieuwe mogelijkheden om het beheer van uw publieke ruimte verder te professionaliseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Heeft u ook interesse in Obsurv, ons integrale beheersysteem voor de openbare ruimte? Vraag dan alvast de tijdelijke licentie aan, zodat u het beheersysteem met eigen ogen kunt bekijken. En neemt u daarbij vooral vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u namelijk graag nadere uitleg over wat u allemaal met de demoversie kunt doen.

 

demolicentie aanvragen