Alles wat u moet weten over het Draaiboek Groenplan

De bevolking groeit en het klimaat verandert. Hoe zijn deze veranderingen op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de openbare ruimte die al zo onder druk staat? Antwoorden op deze vraag zijn te vinden in het vernieuwde ‘Draaiboek Groenplan’. Op 21 april 2016 kunt u zich aansluiten bij een ‘groensafari’ in de stad Sint-Niklaas. Op deze dag komt u alles te weten over de nieuwe publicatie en maakt u kennis met toonaangevende voorbeelden uit de praktijk.

Wat is een groenplan?
Een groenplan biedt de mogelijkheid om werk te maken van een betere groenblauwe dooradering van de bebouwde ruimte in een stad of gemeente. Het geeft aan hoe een stad of gemeente op een systematische manier aan de slag kan met wijkgroen, parken en groengebieden, waterlopen, individuele bomen in de kern, groene gevels en groendaken. Die groenblauwe structuur houdt steden en gemeenten leefbaar, ook als de bevolking groeit. De ruimtelijke kwaliteit wordt beter, de woonomgeving wordt leefbaarder en groenblauwe structuren zorgen voor waterberging, klimaatregeling en luchtzuivering.

Stap voor stap op weg met het Draaiboek Groenplan
Het geactualiseerde ‘Draaiboek Groenplan’, opgesteld door Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, legt uit hoe een lokaal bestuur een goed functionerende groenblauwe structuur kan uitbouwen. Met groene ruimte voor ontspanning voor alle bewoners. In het draaiboek worden alle te ondernemen stappen toegelicht en het boek biedt een overzicht van geslaagde projecten, alsook een opsomming van een tiental typevraagstukken.

Aansluiten op een geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid
Tijdens de groensafari zal Stien van Rompuy (van Sweco), in het bijzijn van Christel Geerts, de schepen voor groen van Sint-Niklaas, het draaiboek presenteren en uitleggen hoe het draaiboek perfect toelaat om in te spelen op lopende processen en aan te sluiten op bestaande plannen en beleidsdocumenten. Bernadette Pieters, hoofd van de groendienst van stad Sint-Niklaas, is een van de andere sprekers die dieper zal ingaan op het belang van groenplanning. Idealiter past de opmaak van een lokaal groenplan binnen een geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid waar ook andere dan alleen maar de gemeentelijke groendiensten aan meewerken.

De namiddag is gereserveerd om daadwerkelijk enkele goede praktijkvoorbeelden in Sint-Niklaas te bezoeken.

Aanmelden groensafari
De groensafari vindt plaats op 21 april 2016 en wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, Ruimte Vlaanderen, de stad Sint-Niklaas en Inverde. Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u op de website van Inverde.

Een beheersysteem helpt de juiste maatregelen te nemen
Naast het opstellen van een groenplan, zal het altijd helpen als gemeenten een eenduidig antwoord kunnen geven op de vraag hoeveel vierkante meters groen zij al beheren. Een beheersysteem kan helpen deze informatie inzichtelijk te maken. Obsurv is zo’n beheersysteem. Niet alleen worden de vierkante meters van de groenvlakken, de kwaliteit en ligging bijgehouden, het systeem helpt gemeenten ook met hun planning en begroting. Zo wordt het mogelijk op basis van actuele data en verschillende kostenscenario’s de juiste (duurzame) keuzes maken.

Meer weten?
Wilt u ook wel eens weten welke voordelen de inzet van Obsurv in uw gemeente zou hebben? Onze specialisten helpen u graag verder met het optimaliseren van uw beheer van de openbare ruimte. Daarnaast bieden wij u graag advies over de mogelijkheden die ons beheersysteem hierbij kan bieden. Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

licentie aanvragen