Obsurv Nieuws

Gemeente Delft voert haar beheertaken voortaan integraal uit

Gemeenten hebben veel taken op het gebied van beheer: onderhoud van wegen, groen riolering, speelplekken, gladheidbestrijding en nog veel meer. Tot nu toe maakt gemeente Delft voor al deze taken gebruik van aparte beheerapplicaties. Na een aanbesteding heeft de gemeente gekozen voor integraal beheer met Obsurv.

Gemeente Weert groenste regio van de wereld

Eind september is de gemeente Weert uitgeroepen tot ‘Groenste regio van de wereld’. In Charlottetown (Canada) werd de titel ‘Winner International Competition Communities in Bloom’ in ontvangst genomen. Eerder al was Weert de groenste stad van Nederland (2012) en vervolgens van Europa (2013). Het is opvallend dat juist een Nederlandse stad en regio deze competities wint.

IBOR in Obsurv voor de gemeente Bergen op Zoom

Vooruitlopend op de implementatie van Obsurv bij de gemeente Bergen op Zoom, heeft Grontmij de opdracht gekregen te ondersteunen bij het toepassen van het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte 2013 – 2017. Grontmij begeleidt het traject en zorgt voor een gedragen verandering.